Free Mind Festival - BIAŁYSTOK 2014 - 29 30 LISTOPADA

PROGRAM


Sobota 29 listopada :


 9:00 – 10.30 Rejestracja

10.00 – 10.30 Rozgrzewka Bboys

10.30 – 12.30 Bboying Kids Battle (eliminacje , później
                     bitwy aż do finału)

12.30 – 13.15 Eliminacje Bboying 1vs1

13.15 – 14.30 Eliminacje Bboying 3vs3

14.30 – 15.00 ¼ , ½ Bboying 1vs1 (po 1 wyjściu
                     na osobę)

15.00 – 16.00 ¼ , ½ Bboying 3vs3 (po 3 wyjścia na ekipę)

16.00 – 16.15 Finał Bboying (po 2 wyjścia na osobę)

16.15 – 17.00 Finał Bboying 3vs3 (po 6 wyjść na ekipę)

REGULAMIN FREE MIND BBOY CONTEST 2014


Zgłoszenia

1.      We Free Mind mogą wziąć udział wszyscy, którzy wysyłając e-mail na freemind@danceoffnia.pl zadeklarowali chęć uczestnictwa w wydarzeniu. Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, ksywka, ekipa, miasto, kategoria.

2.  We FREE MIND KIDS bboying battle 1vs1  mogą wziąć udział tancerze do 14 roku życia, którzy wysłali zgłoszenie na e-maila: freemind@danceoffnia.pl i dokonali opłaty startowej.

3.      Ilość miejsc jest ograniczona. Organizator poinformuje o zamknięciu list startowych, obowiązuje zasada: „kto pierwszy ten lepszy”!

4.      Opłaty startowe:
Zgłoszenia do 23 listopada:
I kategoria - 20 zł , II kategoria - 15 zł, każda kolejna 10 zł 

Zgłoszenia po 23 listopada:
I kategoria 25 zł, II kategoria 20 zł, każda kolejna 15 zł
 

Dane do przelewu
Podlaskie Stowarzyszenie Tańca
ul. Zwycięstwa 8/1 lok.10
15-703 Białystok

Bank PKO S.A.
numer konta: 12 1240 1154 1111 0010 1789 0552

tytuł opłaty: imię i nazwisko, kategoria/-e
 

5.      Listę startujących uczestników organizator umieści na stronie www.free-mind.pl i profilu Facebook’owym.

 

Nagrody

1.      Free Mind Battle All Styles 3 vs 3 - 600 zł + statuetka specjalnie wykonana na tegoroczną edycję + dyplomy

2.      Free Mind Bbboy Contest 3 vs 3 - 600 zł + statuetka specjalnie wykonana na tegoroczną edycję + dyplomy

3.      Hip Hop 1vs1 - 200zł + nagrody rzeczowe + dyplomy + statuetka specjalnie wykonana na tegoroczną edycję

4.      House 1vs1 - 200 zł + nagrody rzeczowe + dyplomy

5.      Locking 1vs1 - 200 zł + nagrody rzeczowe + dyplomy

6.      Popping 1vs1 - 200 zł + nagrody rzeczowe + dyplomy

 

Organizacja

1.      We FREE MIND BBOY CONTEST mogą wziąć udział tancerze, którzy wysłali zgłoszenie na e-maila: freemind@danceoffnia.pl i dokonali opłaty startowej.

2.      Uczestnicy w pełni odpowiadają za siebie podczas całego pobytu na festiwalu. Ubezpieczenie –  we własnym zakresie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje doznane przez uczestników w trakcie wydarzenia.

3.      Liczba uczestników ekip biorących udział w conteście 3vs3.

4.      pozostawione lub zagubione w miejscu wydarzenia.

5.      Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu i noclegu uczestników.

6.      Uczestnicy do lat 18-tu powinni mieć opiekę osoby dorosłej. Opiekun w pełni odpowiada za członków grupy podczas całego pobytu na festiwalu, także podczas zawodów.

7.      Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania turnieju.

8.      Wymiary parkietu 6m x 6m.

9.      Uczestników ocenia Jury w trzyosobowym składzie: AN-JUICY, BEETLE, MEFO

10.  Uczestnik lub jego pełnoprawny opiekun odpowiada za rzeczy zniszczone na terenie obiektu, w którym odbywa się wydarzenie, a w razie szkód – pokrywa on koszty naprawy.

11.  Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, zażywania wszelkich używek oraz zakaz wnoszenia swojego alkoholu na teren klubu.

12.  Na prowadzenie reklamy w każdej postaci należy uzyskać zgodę organizatora.

13.  Poprzez przyjęcie zgłoszenia i wzięcie udziału w Free Mind każdy uczestnik zgadza się na umieszczenie wizerunku na trailerach/stronach festiwalu/fb które zostanie rozpowszechnione w sieci w celach promocyjnych;

14.  W przypadku nieprzestrzegania wyżej wymienionego regulaminu przez uczestnika organizator zastrzega sobie prawo odwołania zgłoszenia, co jest jednoznaczne z wykluczeniem z udziału w wydarzeniu.

15.  Poprzez uczestnictwo we Free Mind BBOY CONTEST każdy tancerz akceptuje warunki Regulaminu dla uczestników FREE MIND 2014.

16.  Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP i P.POŻ obowiązujących na terenie obiektu.