Free Mind Festival - BIAŁYSTOK 2014 - 29 30 LISTOPADA

Program

 

Niedziela 30 listopada :


9.00 – 10.00 Rejestracja

10.30 – 11.00 Eliminacje Hip Hop 1vs1 do 11 lat

11.00 – 11.30 Eliminacje Hip Hop 1vs1 12-15 lat

11.30 – 12.15 – 1//8, ¼, ½ Hip Hop 1vs1 do 11 lat

12.15 – 12.45– 1/8, ¼ , ½ Hip Hop 1vs1 12-15lat

12.45 – 13.15 – Bitwa o 3 msc i Finał 1vs1 do 11 lat

13.15 – 13.45 – Bitwa o 3 msc i Finał 1vs1 12-15 lat

13.45 – 14.00 – Rozdanie nagród

REGULAMIN FREE MIND KIDS BATTLE

 

Zgłoszenia

1.      We Free Mind mogą wziąć udział wszyscy, którzy wysyłając e-mail na freemind@danceoffnia.pl zadeklarowali chęć uczestnictwa w wydarzeniu. Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, ksywka, ekipa, miasto, kategoria.

2.      Ilość miejsc jest ograniczona! Organizator poinformuje o zamykaniu list startowych, obowiązuje zasada: „to pierwszy ten lepszy”.

3.      Opłaty startowe:
Zgłoszenia do 23 listopada:
I kategoria - 20 zł , II kategoria - 15 zł, każda kolejna 10 zł 

Zgłoszenia po 23 listopada:
I kategoria 25 zł, II kategoria 20 zł, każda kolejna 15 zł
 

Dane do przelewu
Podlaskie Stowarzyszenie Tańca
ul. Zwycięstwa 8/1 lok.10
15-703 Białystok

Bank PKO S.A.
numer konta: 12 1240 1154 1111 0010 1789 0552

tytuł opłaty: imię i nazwisko, kategoria/-e

 

4.      Listę startujących uczestników organizator umieści na stronie www.free-mind.pl i profilu Facebook’owym.


 

Nagrody:

Nagrody rzeczowe + dyplomy

 


Organizacja

1.      We FREE MIND KIDS BATTLE  mogą wziąć udział tancerze do 15 roku życia, którzy wysłali zgłoszenie na e-maila: freemind@danceoffnia.pl i dokonali opłaty startowej.

2.      Uczestnicy w pełni odpowiadają za siebie podczas całego pobytu na festiwalu. Ubezpieczenie –  we własnym zakresie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje doznane przez uczestników w trakcie wydarzenia.

3.      Liczba uczestników ekip biorących udział w conteście 3vs3 nie może przekraczać 3 osób, a także nie może być mniejsza niż 3 członków.

4.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione w miejscu wydarzenia.

5.      Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu i noclegu uczestników.

6.      Uczestnicy do lat 18-tu powinni mieć opiekę osoby dorosłej. Opiekun w pełni odpowiada za członków grupy podczas całego pobytu na festiwalu, także podczas zawodów.

7.      Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania turnieju.

8.      Wymiary parkietu 6m x 6m.

9.      Uczestników ocenia Jury w trzyosobowym składzie.

10.  Uczestnik lub jego pełnoprawny opiekun odpowiada za rzeczy zniszczone na terenie obiektu, w którym odbywa się wydarzenie, a w razie szkód – pokrywa on koszty naprawy.

11.  Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, zażywania wszelkich używek oraz zakaz wnoszenia swojego alkoholu na teren klubu.

12.  Na prowadzenie reklamy w każdej postaci należy uzyskać zgodę organizatora.

13.  Poprzez przyjęcie zgłoszenia i wzięcie udziału w Free Mind każdy uczestnik zgadza się na umieszczenie wizerunku na trailerach/stronach festiwalu/fb które zostanie rozpowszechnione w sieci w celach promocyjnych;

14.  W przypadku nieprzestrzegania wyżej wymienionego regulaminu przez uczestnika organizator zastrzega sobie prawo odwołania zgłoszenia, co jest jednoznaczne z wykluczeniem z udziału w wydarzeniu.

15.  Poprzez uczestnictwo we Free Mind KIDS BATTLE  każdy tancerz akceptuje warunki Regulaminu dla uczestników FREE MIND 2014.

16.  Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP i P.POŻ obowiązujących na terenie obiektu.