Free Mind Festival - BIAŁYSTOK 2014 - 29 30 LISTOPADA

PROGRAM część II17.00 – 17.30 Przerwa + rozgrzewka Hip Hop

17.30 – 18.15 Eliminacje Hip Hop 1vs1

18.15 – 18.45 Eliminacje Popping 1vs1

18.45 – 19.00 Eliminacje Locking 1vs1

19.00 – 19.15 Eliminacje House 1vs1

19.15 – 19.45 Eliminacje All Style 3vs3

19.45 – 21.45 - ¼, ½ Hip Hop, Popping, Locking, House 1vs1 (po 1 wyjściu na osobę)

21.45 – 22.45 – ¼, ½ All Styles 3vs3 (po 3 wyjścia na ekipę)

22.45 – 23.45 – Finały Hip Hop, Popping, Locking, House (po 2 wyjścia na osobę )

23.45 – 00.15 – Finał 3vs3 All Styles 3vs3 (po 6 wyjść na ekipę)

Rozdanie nagród !!!

REGULAMIN FREE MIND ALL STYLES BATTLE

Zgłoszenia

1.      We Free Mind mogą wziąć udział wszyscy, którzy wysyłając e-mail na freemind@danceoffnia.pl zadeklarowali chęć uczestnictwa w wydarzeniu. Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, ksywka, ekipa, miasto, kategoria.

2.      Ilość miejsc jest ograniczona. Organizator poinformuje o zamknięciu list startowych, obowiązuje zasada: „kto pierwszy ten lepszy”!

3.      Opłaty startowe:
Zgłoszenia do 23 listopada:
I kategoria - 20 zł , II kategoria - 15 zł, każda kolejna 10 zł 

Zgłoszenia po 23 listopada:
I kategoria 25 zł, II kategoria 20 zł, każda kolejna 15 zł
 

Dane do przelewu
Podlaskie Stowarzyszenie Tańca
ul. Zwycięstwa 8/1 lok.10
15-703 Białystok

Bank PKO S.A.
numer konta: 12 1240 1154 1111 0010 1789 0552

tytuł opłaty: imię i nazwisko, kategoria/-e
 

4.      Listę startujących uczestników organizator umieści na stronie www.free-mind.pl i profilu Facebook.

 

Nagrody

1.      Free Mind Battle All Styles 3 vs 3 - 600 zł + statuetka specjalnie wykonana na tegoroczną edycję + dyplomy

2.      Free Mind Bbboy Contest 3 vs 3 - 600 zł + statuetka specjalnie wykonana na tegoroczną edycję + dyplomy

3.      Hip Hop 1vs1 - 200zł + nagrody rzeczowe + dyplomy + statuetka specjalnie wykonana na tegoroczną edycję

4.      House 1vs1 - 200 zł + nagrody rzeczowe + dyplomy

5.      Locking 1vs1 - 200 zł + nagrody rzeczowe + dyplomy

6.      Popping 1vs1 - 200 zł + nagrody rzeczowe + dyplomy

 

Organizacja

1.      We Free Mind All Styles Contest mogą wziąć udział tancerze, którzy wysłali zgłoszenie na e-maila: freemind@danceoffnia.pl i dokonali opłaty startowej.

2.      Uczestnicy w pełni odpowiadają za siebie podczas całego pobytu na festiwalu. Ubezpieczenie –  we własnym zakresie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje doznane przez uczestników w trakcie wydarzenia.

3.      Liczba uczestników ekip biorących udział w conteście 3vs3 nie może przekraczać 3 osób.

4.      Organizator zastrzega możliwość rezygnacji z kategorii Locking 1vs1 w przypadku niewielkiej liczby otrzymanych zgłoszeń (min.8). W takiej sytuacji wcześniej uiszczona opłata startowa zostanie zwrócona.

5.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione w miejscu wydarzenia.

6.      Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu i noclegu uczestników.

7.      Uczestnicy do lat 18-tu powinni mieć opiekę osoby dorosłej. Opiekun w pełni odpowiada za członków grupy podczas całego pobytu na festiwalu, także podczas zawodów.

8.      Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania turnieju.

9.      Wymiary parkietu 6m x 6m.

10.  Uczestników ocenia Jury w trzyosobowym składzie: Aga, Ewulin, Pitzo.

11.  Uczestnik lub jego pełnoprawny opiekun odpowiada za rzeczy zniszczone na terenie obiektu, w którym odbywa się wydarzenie, a w razie szkód – pokrywa on koszty naprawy.

12.  Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, zażywania wszelkich używek oraz zakaz wnoszenia swojego alkoholu na teren klubu.

13.  Na prowadzenie reklamy w każdej postaci należy uzyskać zgodę organizatora.

14.  Poprzez przyjęcie zgłoszenia i wzięcie udziału w Free Mind każdy uczestnik zgadza się na umieszczenie wizerunku na trailerach/stronach festiwalu/fb które zostanie rozpowszechnione w sieci w celach promocyjnych;

15.  W przypadku nieprzestrzegania wyżej wymienionego regulaminu przez uczestnika organizator zastrzega sobie prawo odwołania zgłoszenia, co jest jednoznaczne z wykluczeniem z udziału w wydarzeniu.

16.  Poprzez uczestnictwo we Free Mind All Styles Contest każdy tancerz akceptuje warunki Regulaminu dla uczestników FREE MIND 2014.

17.  Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP i P.POŻ obowiązujących na terenie obiektu.

 

 

 

TREŚĆ W PRZYGOTOWANIU. ZAJRZYJ NIEBAWEM!

 

 

TREŚĆ W PRZYGOTOWANIU. ZAJRZYJ NIEBAWEM!