Free Mind Festival - BIAŁYSTOK 2014 - 29 30 LISTOPADA

>> WARSZTATY

 

Organizatorem warsztatów jest
studio działań Kreatywnych DANCEOFFNIA


Śledź nas na bieżąca na facebooku ---> KLIK

Plan warsztatów:

PIĄTEK

17.00-18.30 AGA - Hip Hop ( gr. zaawans ) Sala A
17.00-18.30 EWULIN - House ( gr średniozaaw.) Sala B
18.30-20.00 Ewulin- House ( gr. zaawans.) Sala A
18.30-20.00 Aga - Hip Hop ( gr średniozaaw ) Sala B
20.00-21.30 PITZO – Popping ( gr zaawans ) Sala A
20..00-21.30 Ewulin KOLOR Archeo ( gr. zamknięta ) Sala B

SOBOTA

10.00-11.30 Pitzo - Animation ( gr. zaawansow ) Sala A
10.00-11.30 Ewulin - Hip Hop ( gr średniozaaw.) Sala B
11.30-13.00 Aga - Hip Hop( gr. zaawansowana) Sala A
11.30-13.00 PITZO - Popping ( gr.średniozaaw ) Sala B

NIEDZIELA

11.00-12.30 Pitzo Kolor Archeo ( gr. zamknieta ) Sala B
11.00-12.30 Mefo - Bboying ( gr. Średniozaawans.) Sala A
12.30-14.00 Mefo - Bboying (gr. Zaawansowana ) Sala A
12.30-14.00 Aga – Hop Hop KOLOR Archeo (gr. zamknieta ) Sala B

REGULARMIN UCZESTNIKA WARSZTATÓW

 1. 1. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach FREE MIND  2014, które odbędą się w dniach 28-30 listopada jest przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres freemind@danceoffnia.ploraz dokonanie wpłaty zgodnie z cennikiem.
   
 2. Opłaty można dokonać przelewem na konto Studia Działań Kreatywnych DanceOFFnia  lub bezpośrednio w kasie studia (Ul.Zwycięstwa 8/1 lok. 10)

  Dane do przelewu: 
  Studio Działań Kreatywnych DanceOFFnia
  ul. Zwycięstwa 8/1 lok. 10
  15-703 Białystok

  ING Bank Śląski
  numer konta: 05 1050 1823 1000 0023 2045 8728

  tytułem: Warsztaty Free Mind, + imię i nazwisko uczestnika

   
 3.  Liczba miejsc w każdej grupie zajęciowej jest ograniczona. Rezerwacja miejsca w grupie warsztatowej odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń i wpłat wpływających na konto wskazane przez Organizatora. W przypadku nie wpisania imienia i nazwiska podczas przelewu bankowego wpłacona zaliczka przepada.
   
 4. Uczestnik zobowiązany jest do okazania dowodu wpłaty podczas rejestracji przed pierwszymi zajęciami
   
 5.  W wypadku rezygnacji z udziału w warsztatach i dokonaniu zapłaty, Organizator zwraca 50%. Zwrot wpłaty możliwy tylko po zwróceniu oryginalnego rachunku wpłaty.
   
 6. W przypadku dokupienia dodatkowych zajęć po dokonaniu wpłaty kolejne zgłoszenie traktowane będzie jako nowe.
   
 7. Organizator nie będzie uwzględniał roszczeń finansowych w przypadku późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego odjazdu uczestników jak również rezygnacji z zajęć z powodów niezależnych od Organizatora.
   
 8. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w programie warsztatów FREE MIND 2014. W takim przypadku uczestnik ma prawo do zwrotu wpłaty za zmienione zajęcia.
   
 9. Ubezpieczenie uczestników we własnym zakresie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje doznane przez uczestników w trakcie prób i zajęć.
   
 10. Koszty związane z podróżą i z zakwaterowaniem ponosi uczestnik.
   
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione na terenie miejsca, gdzie odbywają się warsztaty oraz pozostałych miejsc realizacji Festiwalu.
   
 12. Uczestnik biorący udział w warsztatach zgadza się na wykorzystanie nagrań oraz zdjęć z jego wizerunkiem w celach promocyjnych, w tym udostępnienie materiałów telewizji (zwiastuny festiwalu, skróty z festiwalu), umieszczenie ich na stronie internetowej festiwalu i wszelkich materiałach promocyjnych, rozpowszechnianych przez Organizatora oraz media patronujące.
   
 13. Uczestnik odpowiada za rzeczy zniszczone przez niego na terenie studia i innych obiektów, w których odbywają się próby oraz zajęcia.
   
 14. W miejscu gdzie odbywają się warsztaty obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz zażywania wszelkich używek.
   
 15. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu przez uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia uczestnika z grupy warsztatowej bez zwrotów wpłaconej kwoty za zajęcia.
   
 16. Podczas zajęć tanecznych, warsztatów, prób prawo do nagrań i wykonywania zdjęć ma wyłącznie organizator/osoba do tego upoważniona.
   
 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie w trakcie trwania Festiwalu.
   
 18.  Zgłoszenie się na Festiwal jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków Regulaminu uczestników Festiwalu Free Mind oraz zobowiązaniem się do ich przestrzegania.